Nápověda

na webu Dobrá aukce - portál aukcí

Jak se registrovat

Chcete - li se stát účastníkem elektronické aukce nebo jen využívat informací a služeb, které portál www.dobraaukce.cz nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu www.dobraaukce.cz.
 3. Na váš email bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Je potřeba vyčkat na schválení registrace administrátorem a poté Vám příjde e-mail o Dokončení registrace a možnosti přihlášení.  

 

Jak splnit podmínky účasti v Aukci

Pro účast v Aukci musíte splnit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se na portále www.dobraaukce.cz nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, ověřený pomocí e-mailu
 2. Připojit se ke konkrétní Aukci tlačítkem "účastnit se" a odeslat přihlášku do dražby
 3. Doložit Organizátorovi aukce, pořádajícímu konkrétní Aukci svoji totožnost
 4. Složit na účet Organizátora aukce uvedeného u Aukce, Aukční jistotu v termínu, uvedeném na detailu Aukce

 

Jak prokázat totožnost

Totožnost je možno doložit několika způsoby:

 • osobně v kanceláři Organizátora aukce,
 • ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla Organizátora aukce,
 • ověřenými doklady kvalifikovaným podpisovým certifikátem (osobním / firemním),
 • ověřenými konvertovanými doklady datovou schránkou Organizátorovi aukce,

Možnosti prokázání totožnosti jsou uvedeny v Aukční vyhlášce ke konkrétní Aukci a jsou uvedeny v detailu Aukce na portálu www.dobraaukce.cz.

Pro prokázání totožnosti si můžete stáhnout formuláře: Právnická osoba - ZDE, Fyzická osoba - ZDE

 

Jak složit Aukční jistotu

 • Složení Aukční jistoty je jednou z podmínek pro účast v Aukci. Většinou je složení Aukční jistoty dovoleno až po prokázání totožnosti dražitele. 
 • Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní Aukci najdete u detailu této Aukce.
 • Výše Aukční jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v Aukční vyhlášce k vybrané Aukci popřípadě na detailu této Aukce.  
 • V případě, že Aukční vyhláška obsahuje přesné informace o způsobu a podmínkách složení Aukční jistoty (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě Organizátor aukce poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení Aukční jistoty.
 • Upozorňujeme, že Aukční jistota musí být připsána na účet Organizátora aukce ještě před začátkem Aukce.

Aukční jistotu můžete uhradit převodem na účet Organizátora aukce. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) vám budou sděleny Organizátorem aukce e-mailem po odeslání přihlášky do Aukce. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v Aukční vyhlášce. 

 

Kdy začne Aukce

Začátek elektronické aukce - datum a čas - je pevně stanoven v Aukční vyhlášce a zobrazen u detailu Aukce na portálu www.dobraaukce.cz. Po splnění všech podmínek účasti v Aukci, vám bude v systému přidělen ke konkrétní Aukci identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v Aukci (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu. 

 

Jak přihazovat

Pokud jste připojen(a) k vybrané Aukci a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně dražit – přihazovat v Aukci následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se vám v pravém horním rohu Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje dražby a mezi Probíhajícími dražbami vyhledejte Aukci, které se chcete zúčastnit. U probíhající Aukce se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 

Podání je bráno za učiněné v případě, že bylo systémem elektronických aukcí dražiteli potvrzeno takto: po podání se vám zobrazí nad Aukcí informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh dražby

Seznam příhozů aktuální cena a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno Aukční vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprve nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle Aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že nemohou dražitelé v elektronické aukci činit stejné podání. 
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické aukci vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy. 
 3. Dražitelé s předkupním právem nebo dražitelé u Aukce, kde je povoleno dorovnání s následným losovaním, mohou přihazovat 0 Kč pro dorovnání nabídky jiného dražitele